Bistvo AEQ metode®

Entropija nas vleče v vse večjo neurejenost, nekompleksnost, neorganiziranost. Če želimo temu vsaj začasno pobegniti in si izboljšati kvaliteto življenja, moramo vložiti energijo, čas in pozornost v spremembe, ki nam bodo to omogočile. Pomembno je, da v življenju rastemo, se razvijamo, zorimo in tako entropijo spreminjamo v sintropijo.

AEQ metoda® je zasnovana tako, da učitelj najprej razloži stanje, v katerem se stranka znajde. Ljudem, ki iščejo pomoč,  pojasni, da je potrebno s svojo energijo ravnati racionalno. Le tako lahko gladko uvajamo spremembe v svoje življenje, jih ne izsiljujemo, da bi prišli do cilja. Pojasni  tudi pomen časa, torej, da si je potrebno za spremembe vzeti dovolj časa, ne prehitevati in pričakovati rezultate prehitro. Pogovori pa se tudi o pozornosti, saj bo neka aktivnost, s katero želimo doseči cilj, res kvalitetna oziroma uspešna le, če se ji popolnoma posvetimo.  

Energija nam omogoča da smo pozorni in le tako se lahko učimo. Če se učimo, potem razumemo ter sprejmemo trenutno stanje. Takrat ko stanje sprejmemo, pa smo sposobni višek energije in vso pozornost usmeriti v sintropično spremembo. 

AEQ vaje, kot sestavni del metode, nam omogočijo, da na najučinkovitejši način povedano izkusimo in začutimo tudi  v praksi.   

V izvajanje vaj vložimo energijo. Gibe izvajamo z največjo možno pozornostjo, zanje si vzamemo čas, delamo ji počasi, vaje raziskujemo, se jih učimo izvesti na najučinkovitejši način. In posledice so očitne: zmanjšanje nepotrebnega tonusa v mišicah, s tem se poveča količina energije, ki bolj neovirano teče (večja navpična povezanost), uskladi se krajšanje in daljšanje mišic, izginejo bolečine, poveča se mehkoba gibanja, gibalna inteligenca, naučimo se prehajati v parasimpatični način delovanja, izboljša se počutje,…  Tako vaje in njihovi učinki, ki jih zaznamo že takoj po izvajanju, postanejo dokaz in hkrati napotek, kako naj bi živeli.

Ko se učimo izvajati vaje čim bolj popolno, učinkovito in prijetno, je dobro, da si opise vaj vsake toliko časa tudi preberemo in s tem omogočimo boljše povezovanje desne (občutenje) in leve možganske polovice (besede) – vodoravna povezanost.  Z istim namenom pa tudi opisujemo občutke in čustva, ki so se pojavili pri vaji.

AEQ metoda dojema človeka celostno, duh (naše misli, čustva, prepričanja) in telo tvorita celoto. Kar se zgodi oziroma spremeni na enem nivoju, se odraža tudi na drugem. Tako se na primer negativno čustvo jeze pokaže v telesu v obliki napetih in zakrčenih mišic, po drugi strani pa lahko s somatskimi vajami, ko sproščamo telo in urejamo delovanje mišic povzročimo, da se iz telesa odstranjujejo tudi čustvene blokade in desetletja zakopane travme.

AEQ metoda® morda res temelji na izvajanju somatskih vaj, vendar je MNOGO VEČ kot le to.