Kako vam lahko pomaga učitelj AEQ metode®

V življenju se lahko znajdemo v situaciji, ki nam niti najmanj ni všeč, ki nas spravlja v slabo voljo in obup. S tem mislim predvsem na daljše slabo počutje in utrujenost, kronične bolečine in bolezni, slabe odnose v družini, službi, nenehne nezgode, nesreče – skratka na stanje, ko si mislimo: »Takole pa več ne gre naprej!«    

Zavedati se moramo, da si življenje kreiramo sami – s svojimi mislimi in s svojim delovanjem, ki pa seveda v glavnem temelji na naučenih in pridobljenih vzorcih iz našega zgodnjega otroštva. Prva leta življenja so ključnega pomena. Takrat »srkamo« vzorce, načine odzivov in delovanja od naših staršev, smo kot spužvice, ki posrkajo vse, brez cenzure – dobro in slabo. Ustvarimo si tudi sebi lastne »preživetvene vzorce«, ki nam zagotavljajo, da se v danem okolju čim bolje počutimo in da smo sprejeti, ko odrastemo, pa nam ne služijo več, oziroma so lahko celo kontraproduktivni.

Že v otroštvu zategnemo mišice in ne želimo čutiti realnega stanja v telesu, ustvarimo začetno senzornomotorično amnezijo, ki se z leti samo še veča. Kot otroci, popolnoma odvisni od staršev, ne moremo dojeti zakaj nas je mama zapustila tujim ljudem v bolnišnici, v jaslih, zakaj nas ne stisne k sebi, ko jokamo in smo na smrt prestrašeni. Občutenje dejanskega stanja nam je grozno, navdaja nas s paniko. In ker ne moremo kot nebogljena bitja storiti ničesar, da bi zunanjo situacijo spremenili, adaptiramo sebe – zakrčimo mišice trupa in preprečimo, da senzacije pridejo do zavesti. Realno stanje pa tako pretransformiramo v iluzijo.

Vzemite si čas in razmislite o svojem otroštvu. Večina bo hitro ugotovila, da je bilo vse super, bili so srečni in zadovoljni,… Morda vam bo natančnejše podoživljanje in več iskrenosti do sebe prineslo drugačne uvide. Spomnili se boste, kako ste bili jezni, žalostni, prestrašeni, kako ste želeli, da bi bilo drugače, pa niste mogli ničesar storiti – in boste pričeli počasi odkrivati plašč iluzije ter sprevideli realno sliko.   

Da nam je lažje pa naredimo pa še nekaj, in sicer popačimo dihanje. Dihati pričnemo neučinkovito, zato da imamo manj življenjske energije in da manj intenzivno čutimo.

Živimo, delujemo torej v glavnem (več kot 90 %) na osnovi podzavesti. Če s stanjem, v katerem smo se znašli, nismo zadovoljni, če trpimo telesne in druge bolečine (boleči dogodki, boleči odnosi), potem moramo pričeti postopoma spreminjati podzavest. To pa lahko storimo na zavestni način na treh področjih: s spremembo razmišljanja, s spremembo mišičnega tonusa in s spremembo dihanja. Z drugačnim razmišljanjem, z mišičnim tonusom, ki ustreza dejanski situaciji in s kvalitetnejšim dihanjem lahko spremenimo svoje vedenje, gibanje, odzivanje in postopoma zapustimo nevzdržno situacijo, v kateri smo se znašli.

Pri tem vam lahko pomaga učitelj AEQ metode. Seveda boste morali pot prehoditi sami, sami boste morali narediti spremembe, učitelj pa bo vaš vodnik, ki vam bo na poti pomagal.

Razmišljanje in svoja prepričanja boste lahko spremenili na osnovi spoznavanja AEQ teorije in filozofije te metode.

S pomočjo AEQ vaj in protokolov pri aktivnem učenju boste zmanjševali senzorno amnezijo. Tako boste lahko prej zaznali stanje v telesu, ki ni logično in se ne sklada s tem, kar se v resnici dogaja (na primer neprimerna napetost mišic, ko počivamo). Iz površine telesa, iz sproščene membrane bo prihajalo v zavest več podatkov. Ker jih boste začutili prej, boste lahko spremenili obnašanje. Vaših odzivov potem ne bodo vodili vzorci, ustvarjeni v preteklosti ali podedovani od staršev, ampak jih boste spremenili s pomočjo drugačnega mišičnega tonusa in s spremembo dihanja. Ko na primer začutimo, da se ponovno skuša aktivirati značilen vzorec, ki smo ga pridobili v otroštvu, ko so nam govorili – ti tega ne zmoreš, nisi dovolj dober – in bi pričeli »lesti skupaj« ter plitko dihati, lahko spremenimo napetost v mišicah, globoko zadihamo in spremenimo vedenje.

Kvaliteto dihanja boste izboljšali s pomočjo AEQ dihalnih vaj in dihalnih protokolov. Dobili boste več življenjske energije, s kisikom preskrbljeni organi bodo delovali bolje. Intenziteta čustev bo večja, a ne boste se jih bali, saj boste postajali vse bolj čustveno zreli.  

Če želite, da vas vodim in vam pomagam na poti spremembe v boljši in bolj zdrav jutri, ste dobrodošli.

Jasmina Rome Rodić, učiteljica AEQ metode®, 3. stopnje