Jeza

Jezi pogosto delamo krivico, saj jo označujemo kot negativno čustvo. Veliko ljudi je mnenja, da jeza škoduje zdravju, da je to »zapravljeno« čustvo, da z njo ne rešimo ničesar,… A čustvo je čustvo, ni negativno ali pozitivno, takšno je le naše doživljanje in ko se jezimo, to zagotovo ni prijetno. Negativni prizvok pa ima tudi zaradi nekaterih neprimernih načinov, na katere to čustvo izražamo.

V resnici gre za zelo pomembno čustvo, ki nas potisne v akcijo, ko nas pričnejo določene stvari motiti ali ogrožati, ko nas nekaj utesnjuje, omejuje, ko nimamo zadovoljenih potreb. Z njeno pomočjo se postavimo zase, povemo svoje mnenje, določimo meje. Pomaga nam pri vzpostavitvi ravnovesja med našim notranjim svetom in okolico, pri urejanju odnosov z okolico. Pravzaprav je za zdravje nujno potrebno, da je ne potlačimo in da jo izrazimo na učinkovit način. Daphne R. Kingma je nekoč zapisala: “Jeza je čustvo samospoštovanja.” 

A problem je, da so nas že od malega učili, kako je jeza nesprejemljiva ter da je ne smemo izražati. Verjetno so le redki imeli starše, ki so jih s svojim zgledom učili, kako jezo učinkovito izraziti na primeren način. Otroci odrastejo in večina je postala takšnih, ki zanikajo in potlačijo svojo jezo ali pa so kot tempirane mine, žalijo, preklinjajo, so agresivni do ljudi in predmetov.

Ko smo jezni, je v telesu prisotne veliko energije, in če je aktivno  ne izrazimo v okolje, da bi ga spremenili in se kot oseba vrnili v ravnovesje, bo ta energija ostajala v nas in nam povzročala težave. Herpes, problemi z zobmi in dlesnimi, kronična vnetja sinusov, težave z očmi, kožo, razne kronične bolečine (teniški komolec, sindrom karpalnega kanal,…) so lahko pokazatelj, da energijo jeze ne usmerjamo navzven in urejujemo odnosov, ki nas motijo in omejujejo, ampak smo jo zadržali v sebi, kjer povzroča vnetja in avtodestrukcijske procese.

Nekateri uberejo drugo taktiko. Energijo, ki jo ustvarja jeza, namesto urejanja problemov s partnerjem, šefom, starši,…sproščajo s tekom, boksom, s stalnim utrujanjem s športom. Seveda so športne aktivnosti koristne in priporočljive, a če jih izvajamo zato, da se pomirimo, da v nas ne vre, da lažje prenašamo sodelavce v službi in če brez njih ne moremo normalno funkcionirati, zagotovo predstavljajo način, da se energijsko iztrošimo in nam odnosi, ki nas jezijo, ne predstavljajo več takšnega problema.

In so ljudje, ki izražajo jezo na neučinkovit način. Ker ne znajo, večinoma pa si ne upajo oziroma ne zmorejo uporabiti energije jeze za urejanje okolice, ki jih moti in ovira (na primer urejanje odnosov z avtoriteto), jo sprostijo na druge ljudi, na svoje otroke, na nič krivo prodajalko v trgovini ali uslužbenko v banki, skratka na tiste, ki z izvorom jeze nimajo nič skupnega in so le strelovod za presežno energijo.  

AEQ metoda® nam omogoča, da preko izvajanja vaj pričnemo bolj čutiti telo. Postajamo bolje povezani, notranje usklajeni, integrirani. Povečuje se nam čustvena zrelost. Čustva nasploh, in s tem seveda tudi jezo, znamo vse bolj primerno in učinkovito izražati. Nimamo več odpora do uporabe čustvene energije za urejanje odnosov, saj smo sposobni prenesti večjo količino energije, ki jo dobimo kot odgovor na našo akcijo.

Z vadbo postajajo naše mišice vse manj napete in ne predstavljajo več bariere, ki preprečuje potlačeni jezi priti do zavesti. Ob izvajanju vaj, še bolj pa pri aktivnem učenju, lahko pride do močnih občutkov, ki jih ne moremo zanikati in prezreti. Zavemo se, da jih ne morejo ustvariti gibi, ki jih izvajamo, ampak, da so že od nekdaj tam in so posledica našega preteklega življenja. Zelo verjetno, da izhajajo iz našega otroštva. Ko pričnemo potem z analizo preteklosti, lahko postopoma pridemo do pravih vzrokov za  občutja, ki smo jih pričeli zaznavati. Odpre se nam pot, po kateri lahko pogumno stopimo in začnemo te vzroke odpravljati. Važen je pogovor in urejanje odnosov z ljudmi, ki so nam te globoko potisnjene in zakopane občutke povzročili. Pot je res bolj trnova, kot pa posuta z biseri, a se splača, saj je nagrada v obliki večje svobode, boljšega počutja, zdravja in življenja nasploh, res mikavna.