DIHANJE JE ŽIVLJENJE – tako kot dihamo, tako živimo.

Ob prihodu na svet naredimo prvi vdih, ob odhodu poslednji izdih. In vmes poteka življenje, ko se zrak pretaka in valovi v dihala ter iz njih.

Se kdaj opazujete kako dihate? Površno, plitko, hitro ali pa morda globoko, počasno, neslišno? Pretežno skozi nos ali skozi usta? Opazite ob tem spremembo oblike trupa? Opazite povezavo med dihanjem in pojavom čustev?

Za dobro počutje in zdravje je zelo pomembno pravilno dihanje. Takšno je tako imenovano funkcionalno dihanje, ki je počasno, lahkotno, neslišno, nosno, tridelno – z vmesno dihalno prekinitvijo med vdihom in izdihom, s trebušno prepono, vodoravno ali lijačno.

Večina ljudi diha nepravilno. Pogosto se dogaja hiperventilacija (prehitra izmenjava dihalnih plinov), dihanje skozi usta, nezmožnost ustreznega vdiha in izdiha zaradi pretirane zakrčitve dihalnih mišic, predvsem trebušne prepone. 

Zakaj smo popačili dihanje? Kot vzrok lahko navedemo drugačen način življenja, tako lahko naštevamo premalo gibanja, sedeč življenjski slog, nezdravo prehrano, pretople bivalne prostore, stres. To so res dejavniki, ki oblikujejo slabe dihalne navade, a obstaja še en razlog, ki je nekoliko bolj skrit in se večinoma oblikuje že v otroštvu.

Kot otroci smo popolnoma odvisni od staršev, od njih se ne moremo umakniti, tudi spremenimo jih težko. Odvisni smo od njihovih zahtev in od njihove običajno nizke čustvene zrelosti. Tako ne smemo izražati intenzivnih čustev in urejati, kar nas moti, ovira, omejuje. Da si lahko sami onemogočimo avtentično izražanje emocij in s tem pridobimo sprejemanje ter ljubezen staršev in okolice, popačimo dihanje. Tako si kljub obilici hrane  (glukoze) zagotovimo zadosti nizko raven življenjske energije.

Notranje celično dihanje je tisto, ki ustvarja kemično energijo in ta nam omogoča življenje. V zapletenih metabolnih procesih se hranila (predvsem glukoza) in kisik pretvarjata v energijsko bogate molekule ATP-ja (adenozin trifosfat). Boljša je produkcija ATP-ja, več energije imamo. Takrat se težje zadržujemo v izražanju čustev, težje se prilagajamo okolici. Ko popačimo dihanje in poslabšamo ustrezno izmenjavo dihalnih plinov, je prehajanje kisika iz krvi v celice vse slabše in tako je vse slabša produkcija ATP-ja. Imamo vse manj energije, potlačimo čustva, smo bolj obvladljivi in sprejemljivi za okolico.

Poleg naštetega, nam pravilno dihanje onemogočajo tudi kronično zakrčene dihalne mišice. Gre za mišice sprednje strani trupa, predvsem za trebušno prepono in trebušne mišice, ki so v normalnem stanju sposobnega velikega pulziranja (krčenja/krajšanja in sproščanja/daljšanja). A če jih pogosto oziroma prepogosto krčimo in neustrezno sproščamo, se zgodi, da pričnemo doživljati zakrčene mišice sprednje strani trupa kot nekaj običajnega. Današnja družba temelji na ustrahovanju, producirajo ga politiki, bankirji, zavarovalničarji, farmacevti,… Strah nas je, da bomo zboleli, da bomo izgubili službo in bomo ostali brez sredstev, da bomo izgubili naložbe, da ne bomo uspešni, da se bomo okužili,… Prestrašeni ljudje, pa tudi žalostni ljudje, ljudje, ki nosijo preveč na svojih ramenih, se stisnejo v sprednjem delu trupa skupaj in tega po določenem času več ne čutijo in ne prepoznavajo. Takšna drža  poleg raznih drugih negativnih vplivov na primerno delovanje telesnih sistemov onemogoča  tudi ustrezno dihanje.

AEQ metoda® in AEQ dihanje® nam omogočata, da ob primerni razlagi, z izvajanjem AEQ vaj ter dihalnih protokolov pričnemo prepoznavati naše napačne dihalne vzorce in jih spreminjamo v pravilnejše oziroma bolj funkcionalno dihanje.