NOVOLETNE ZAOBLJUBE IN AEQ (volja in mišljenje)

V teh zadnjih decembrskih dneh ljudje še pogosteje razmišljamo o letu, ki se izteka. Kakšno je bilo, kaj se je dogajalo na globalnem in kaj na osebnem nivoju? Ob tem si zaželimo, da bi postal svet bolj human, pravičnejši, miren, da bi ljudje lahko živeli brez strahu in pomanjkanja.

Ko razmišljamo o sebi, pa pričnemo tradicionalno postavljati zaobljube za prihajajoče leto. Novoletne zaobljube so del običajev, ki segajo daleč nazaj v zgodovino in so prisotne v številnih kulturah po svetu. Izvor tega običaja je povezan z novim letom, kot časom za obnovo, prevetritev ter postavljanje novih ciljev in želja za prihajajoče leto. Prvi zapis o novoletnih zaobljubah sega v Babilon, kjer so ljudje ob začetku novega leta obljubljali bogovom, da bodo odplačali svoje dolgove in obnovili svoje zaveze. V antičnem Rimu so januarja praznovali začetek novega leta. Posvečeno je bilo bogu Janusu, ki je imel dva obraza – enega, ki je gledal nazaj v preteklost, in drugega, ki je gledal naprej v prihodnost. To je spodbujalo razmišljanje o preteklih dejanjih in postavljanje ciljev za prihodnost. V srednjem veku so zaobljube dobile krščanski pomen, saj so ljudje obljubljali, da bodo bolj pobožni in da se bodo odrekli slabim navadam. V 19. stoletju so se novoletne zaobljube razširile kot del popularne kulture. Ljudje so začeli izražati svoje cilje glede zdravja, izobrazbe, karierne poti in družinskih odnosov.

In danes? Postavljamo si cilje glede različnih vidikov življenja – zdravja, osebne rasti, dela, medsebojnih odnosov. Čeprav se motivi in specifične zaobljube razlikujejo, ostaja skupni namen izboljšati svoje življenje, zdravje in doseči osebno zadovoljstvo.

A na žalost se običajno zgodi, da večina novoletnih zaobljub ne obstane dalj kot mesec, dva, lahko pa še manj. Zakaj je tako?

Zavedati se moramo, da obstajata dve kategoriji, na eni strani volja in na drugi strani mišljenje. Med seboj sta povezani in v nas tvorita celoto. Volja je povezana z našo zavestjo in egom. Povezana je s tistim, kar si želimo, da dosežemo, uresničimo, izpolnimo. To je motivacija, ki usmerja naše vedenje in nas spodbuja k doseganju ciljev. In na drugi strani je mišljenje, ki izvira iz naše podzavesti, naših ustvarjenih podzavestnih vzorcev, prepričanja  in našega telesa/membrane.  

Velja pa sledeče: ko sta volja in mišljenje usklajena, vse teče kot po maslu in se uresničuje. Če pa je volja v nasprotju z mišljenjem, vedno brez izjeme zmaga mišljenje, saj je zagotovo dvakrat močnejše. Tu torej leži pojasnilo. Kadar se naše zavestne želje, kamor sodijo tudi novoletne zaobljube, ne skladajo z našimi podzavestnimi vzorci delovanja, bodo obsojene na propad. Nekaj časa se bomo trudili, da jih dosežemo, a na daljši rok ne bodo preživele.

Prav z usklajevanjem volje in mišljenja pa se ukvarja AEQ metoda®.  Z uporabo in učenjem te metode lahko dosežemo, da smo uspešnejši pri izpolnjevanju ne samo novoletnih zaobljub, ampak si lahko postopoma življenje korenito spremenimo na bolje.   

Na eni strani je tu analiza oziroma pogovor o stanju, v katerem se nahajamo. Posamezniku pokaže, kateri pomembni pa tudi ponavljajoči dogodki v njegovi preteklosti so mu oblikovali mišljenje. Le-to ga je včasih reševalo, danes pa ga morda to prepričanje omejuje in mu otežuje življenje.

In na drugi strani so AEQ vaje, s pomočjo katerih izboljšamo občutenje telesa, nadzor in usklajenost. Iz telesa pričnemo čutiti več, občutimo realnost telesa, ki jo moramo najprej sprejeti in potem iti v postopno spreminjanje, če nam takšna kot je, ne ustreza več.  

Morda lahko poenostavljen/zreduciran primer to pojasni še bolje.

Prepričani smo na primer, da nismo vredni ljubezni. Zato imamo probleme z ustvarjenjem kvalitetne partnerske zveze, ki temelji na ljubezni, spoštovanju, sprejemanju. Vedno, ko bi se morda takšna zveza lahko uresničila, podzavest sabotira in ustvari nepremagljive prepreke. Kljub naši goreči želji in volji smo neuspešni.

To podzavestno mišljenje smo si ustvarili v otroških letih, ko so nam starši izkazovali ljubezen le takrat, ko smo se obnašali in delovali, kot je bilo njim všeč. Sicer pa smo bili žrtev posmehovanja, zaničevanja in kaznovanja. Da smo ob tako bolečih okoliščinah zdržali in preživeli, smo morali narediti tudi mišični oklep, ki je preprečeval, da bi občutki iz telesa prihajali do zavesti. Ustvarili smo iluzijo, da je vse v redu. Izvajanje AEQ vaj, ki nas omehča in nam omogoči, da začutimo, kar je ujeto v telesu, ter pogovor, analiza in razlaga AEQ učitelja vodijo najprej v to, da obstoječe prepričanja sploh prepoznamo, si ga priznamo in sprejmemo, nato pa ga pričnemo postopoma spreminjati in usklajevati z voljo. Ko tisto, kar je v nas prepoznamo, lahko, če smo dovolj pozorni, opazimo, kako to vpliva na naše odzivanje v okolju. Če nam več ne koristi in ne ustreza, pričnemo z drugačnim delovanjem in odzivanjem vzorce počasi, a zanesljivo ponastavljati v primernejšo obliko.