CENIK AEQ DELAVNIC IN INDIVIDUALNEGA UČENJA AEQ METODE® ZA UČITELJE 3. STOPNJE / UČENCE 4. STOPNJE

Dvourna AEQ delavnica40€
Triurna AEQ delavnica65€
Štiriurna AEQ delavnica110€
Šesturna AEQ delavnica140€
Celodnevna AEQ delavnica160€
Serija 10 AEQ delavnic dolžine 2 uri (skupaj 20 ur)220€
Individualno aktivno učenje AEQ metode (90 minut)130€
30-dnevni spletni program vodenja240€