CENIK AEQ DELAVNIC IN INDIVIDUALNEGA UČENJA AEQ METODE® ZA UČITELJE 3. STOPNJE / UČENCE 4. STOPNJE

Dvourna AEQ delavnica50€
Triurna AEQ delavnica100€
Štiriurna AEQ delavnica150€
Šesturna AEQ delavnica180€
Celodnevna AEQ delavnica240€
Serija 10 AEQ delavnic dolžine 2 uri (skupaj 20 ur)250€
Individualno aktivno učenje AEQ metode (90 minut)150€
30-dnevni spletni program vodenja300€