CENIK AEQ DELAVNIC IN INDIVIDUALNEGA UČENJA AEQ METODE® 3. STOPNJE

Dvourna AEQ delavnica30€
Triurna AEQ delavnica50€
Štiriurna AEQ delavnica90€
Šesturna AEQ delavnica110€
Celodnevna AEQ delavnica130€
Serija 10 AEQ delavnic dolžine 2 uri (skupaj 20 ur)180€
Individualno aktivno učenje AEQ metode (90 minut)110€
30-dnevni spletni program vodenja170€